Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

16:15

August 17 2017

20:46
4129 eca5 390

Dinohog

May 26 2017

20:45
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viaginger-gato ginger-gato

June 22 2015

szaraja
16:27
3582 d654 390
Reposted fromryfik ryfik viadominikm dominikm
13:56

Bordalo II

L’artiste Bordalo II utilise des vieux pneus, des pare-chocs, et d’autres morceaux qu’il recycle des poubelles pour faire des fresques en 3D comme ici à Lisbonne.

bordalo-2

bordalo-3

bordalo-4

bordalo-5

bordalo-6

bordalo-7

Reposted fromtheGRID theGRID viaananana ananana
szaraja
13:56

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viatbtf tbtf

June 19 2015

szaraja
23:47
5579 c16f 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viatbtf tbtf
21:11
0644 87bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNanutka Nanutka

June 17 2015

szaraja
17:01

June 16 2015

szaraja
12:37
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabomdia bomdia

June 08 2015

szaraja
20:14
5974 39b2 390
szaraja
19:59
8717 07de 390
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viaSmerfMaruda SmerfMaruda
szaraja
19:56
7920 2090
Reposted fromadzix69 adzix69 viaberrydragon berrydragon

June 06 2015

szaraja
23:49
7887 708e 390
szaraja
18:48
8078 3b05 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapiehus piehus
szaraja
18:43
5885 f522 390
KONIEC ZE ŚMIETNIKAMI!
szaraja
18:41
1600 60db 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viabagatela bagatela
szaraja
18:40
2975 d5bc 390
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viajnna jnna
szaraja
18:38
6799 348b 390
Reposted fromkjuik kjuik viaMissySleepy MissySleepy
szaraja
18:36
Reposted fromkelu kelu viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl